Apocalypse Now (1979)


Apocalypse Now (Francis Ford Coppola, 1979  USA)  HD
cinematographer: Vittorio Storaro

click to enlarge